Lista dzieci przyjętych do klasy I SSP STO w roku szkolnym 2020/2021

Nabór do klasy I a został zakończony. Zgodnie z harmonogramem publikujemy listę przyjętych dzieci. Zgodnie z umową rodzice, którzy złożyli umowy powinni w terminie 7 dni od daty opublikowania listy przyjętych, uiścić oplatę rekrutacyjną w wysokości 600 zł na konto szkoły na konto Szkoły w banku PKO BP S.A.
nr 16 1020 4649 0000 7702 0129 8835.

Czytaj dalej

Sukces młodych literatów

Dużym sukcesem zakończył się udział naszych uczniów w I Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane dzisiaj”.

Uczniowie 41 szkół podstawowych i 35 szkół średnich nadesłali ponad 200 utworów.

Czytaj dalej

  • 1
  • 2