VII Spotkanie z Poezją

25 listopada 2020r. odbyło się już VII Spotkanie z Poezją. Tym razem ze względu na okoliczoności miało ono trochę inną formę...

Czytaj dalej

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie zawieszenia działalności szkoły

W związku z decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 15.10.2020 zarządzam zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych klas I-III Liceum Ogólnokształcącego oraz klas VII – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej w okresie od 16.10.2020 do 19.10.2020.

 

dyrektor szkoły 

Kazimierz Lisiecki

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Z radością informujemy, że nasi uczniowie:
Natalia Jezierska oraz Paweł Bałbatun otrzymali stypendium prezesa Rady Ministrów za wspaniałe osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020.
Wielkie brawa i gratulacje!

Podziękowania

W ostatnim okresie spotkaliśmy na naszej drodze wielu wspaniałych ludzi, którzy bezinteresownie zechcieli służyć nam pomocą w organizacji pracy szkoły.

Niniejszym składamy serdeczne podziękowania:

Czytaj dalej