Nauczyciele Zespołu Szkół Społecznych STO

Dyrektor szkoły
Andrzej Obałek

Wicedyrektor szkoły
Mariusz Barański (szkoła podstawowa)
Beata Wróbel-Zawadzka (gimnazjum i liceum)

Koordynator
Marzena Burczyk

Nauczanie wczesnoszkolne


Marta Stasiak-Załupka
Iwona Matiuszko 
Agata Trawińska -zastępstwo Ewa Nowak
Marta Koryzna 
Ewa Krefta 
Lidia Książek

Matematyka


Anetta Półtorzycka
Marta Jarosiewicz 
Beata Wróbel-Zawadzka
Hanna Sobolewska 
Tadeusz Lipski

 

Język polski


Kamila Łukomska - zastępstwo Adam Gałek
Malgorzata Grulkowska
Urszula Sobala
Małgorzata Kamińska
Agnieszka Selke-Buchar
Bożena Kawałko

Języki obce

Język angielski

Agnieszka Mendrzejewska
Agnieszka Sąsiadek
Maciej Meszyński
Magdalena Machuta-Bałbatun
Barłomiej Mijewski
Małgorzata Brozis
Zychowicz Katarzyna
Magdalena Zakrzewska-Jerzak
Ploshchańska Lidiya

Język niemiecki


Agnieszka Czyżewska
Ewa Jurgiewicz
Małgorzata Niciejewska

Język rosyjski


Agnieszka Sąsiadek

Język francuski

Małgorzata Brozis

Przyroda/biologia
Małgorzata Niciejewska
Iza Jarosławska

Historia/ wiedza o społeczeństwie/edukacja dla bezpieczeństwa
Tomasz Spiczak-Brzeziński
Anita Domaros

Muzyka/zajęcia artystyczne
Monika Gołębiowska

Plastyka/zajęcia techniczne/zajęcia artystyczne
Krzysztof Gałka
Roszkowska-Galska Marianna

Zajęcia informatyczne/informatyka/administrator sieci oraz dziennika LIBRUS
Kazimierz Lisiecki

Wychowanie fizyczne
Bernardetta Kopeć
Michał Szybilski
Aleksander Burzyński
Przemysław Słapik
Robert Bąk

Geografia
Mirosław Grzelczak

Chemia
Aldona Dobrynin 

Fizyka
Grażyna Linder
Jarosław Linder

Religia
Andrzej Jarząb
Krzysztof Kuzemka

Pedagog
Marzena Burczyk
Anna Młocek

Psycholog
Daria Próba

Świetlica klas I-III
Monika Szymańska
Agata Grochowska
Anna Młocek

świetlica klas IV-VI
Agnieszka Selke-Buchar
Lidia Płoszczańska