Nauczyciele Zespołu Szkół Społecznych STO

Dyrektor szkoły
Kazimierz Lisiecki

Wicedyrektor szkoły
Mariusz Barański (szkoła podstawowa)
Beata Wróbel-Zawadzka (liceum)

Nauczanie wczesnoszkolne


Marta Stasiak-Załupka
Iwona Matiuszko 
Agata Grochowska
Marta Koryzna 
Ewa Krefta 
Ewa Nowak

Matematyka


Anetta Półtorzycka
Marta Jarosiewicz 
Beata Wróbel-Zawadzka
Tadeusz Lipski

 

Język polski


Kamila Łukomska
Malgorzata Grulkowska
Urszula Sobala
Małgorzata Kamińska
Dorota Kosidło
Bożena Kawałko

Języki obce

Język angielski

Agnieszka Mendrzejewska
Agnieszka Sąsiadek
Maciej Meszyński
Magdalena Machuta-Bałbatun
Barłomiej Mijewski
Małgorzata Brozis
Katarzyna Zychowicz
Magdalena Zakrzewska-Jerzak
Lidia Płoszczańska

Język niemiecki


Agnieszka Czyżewska
Ewa Jurgiewicz
Małgorzata Niciejewska

Język rosyjski


Agnieszka Sąsiadek

Język francuski

Małgorzata Brozis

Przyroda/biologia
Małgorzata Niciejewska
Iza Jarosławska

Historia/ wiedza o społeczeństwie/edukacja dla bezpieczeństwa
Tomasz Spiczak-Brzeziński
Anita Domaros

Muzyka/zajęcia artystyczne
Dagmara Kapiszka

Plastyka/zajęcia techniczne/zajęcia artystyczne
Marianna Roszkowska-Galska

Zajęcia informatyczne
Krzysztof Kuzemka

Wychowanie fizyczne
Bernardetta Kopeć
Michał Szybilski
Aleksander Burzyński
Przemysław Słapik

Geografia
Janusz Krawczyk

Chemia
Aldona Dobrynin 

Fizyka
Grażyna Linder
Jarosław Linder

Religia
Andrzej Jarząb
Krzysztof Kuzemka

Pedagog
Marzena Burczyk
Marta Müller - Gajek

Psycholog
Daria Próba

Świetlica klas I-III
Monika Szymańska
Beata Pawlonka
Krzysztof Kuzemka

świetlica klas IV-VI
Agnieszka Selke-Buchar
Lidia Płoszczańska