• baner_2021.jpg

Nauczyciele Zespołu Szkół Społecznych STO

Dyrektor szkoły
Kazimierz Lisiecki

Wicedyrektor szkoły
Marzena Burczyk
Marzena Wolska

Nauczanie wczesnoszkolne
Iwona Matiuszko 
Agata Grochowska
Ewa Krefta 
Ewa Nowak

Matematyka
Aneta Owczarek
Joanna Kaszowska
Agata Faryniarz
Ewa Matczak

Język polski

Kamila Łukomska
Malgorzata Grulkowska
Małgorzata Kamińska
Julia Bokun

Język angielski

Agnieszka Sąsiadek
Maciej Meszyński
Magdalena Machuta-Bałbatun
Barłomiej Mijewski
Małgorzata Brozis
Magdalena Zakrzewska-Jerzak
Justyna Kędyś
Monika Rusakiewicz

Język niemiecki
Agnieszka Czyżewska
Katarzyna Gawrysiak
Sylwia Twardowska

Język rosyjski
Maria Galimska

Język francuski
Małgorzata Brozis

Przyroda/biologia
Iza Jarosławska

Historia/ wiedza o społeczeństwie/edukacja dla bezpieczeństwa
Tomasz Spiczak-Brzeziński
Anita Domaros

Muzyka/zajęcia artystyczne
Justyna Kędryna

Plastyka/zajęcia techniczne/zajęcia artystyczne
Marta Stasiak-Załupka

Informatyka
Krzysztof Kuzemka

Wychowanie fizyczne

Michał Szybilski
Aleksander Burzyński
Paulina Muchocka

Geografia
Katarzyna Gągol
Iza Jarosławska

Chemia
Aldona Dobrynin 

Fizyka
Grażyna Linder
Katarzyna Kalinowska

Religia
Krzysztof Kuzemka

Pedagog
Marzena Burczyk
Agnieszka Moga-Kubicz

Psycholog
Agnieszka Suska

Świetlica klas I-III
Agnieszka Selke-Buchar
Anna Matis
Sylwia Leśniak-Kalińska
Lidia Książek

Logopedia
Lidia Książek

Etyka
Marzena Wolska