Kalendarz roku szkolnego 2018/19

3 września 2018r. (poniedziałek) Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2017/2018

14-20 października 2018r. – Tydzień Naukowy

20-27 października 2018r. – wyjazd na kurs językowy (SP)

1 listopada 2018r. (czwartek) - Wszystkich Świętych (2 piątek – wolne)

23 grudnia 2018r. - 1 stycznia 20119r. - Zimowa przerwa świąteczna

11 - 24 lutego 2019r. - Ferie zimowe

10 - 12 kwietnia 2019r. – Egzamin gimnazjalny (+zajęcia pozaszkolne dla pozostałych)

  1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  1. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

  1. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019r. (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

15 - 17 kwietnia 2019r. - Egzamin ósmoklasisty (+zajęcia pozaszkolne dla pozostałych)

  1. język polski – godzina 9.00 - poniedziałek
  2. matematyka – godzina 9.00 - wtorek
  3. język obcy nowożytny – godzina 9.00 – środa

18 - 23 kwietnia 2019r. - Wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia 2019r. (piątek) - Zakończenie zajęć w klasie III LO

29-30 kwietnia 2019 – Dni wolne od zajęć lekcyjnych

1 maja 2019r. (środa) - Święto Pracy

2 maja 2019r. (czwartek) - Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

3 maja 2019r. (piątek) - Święto Konstytucji 3 Maja

6 - 21 maja 2019r. - Egzamin maturalny

19 czerwca 2019r. - zakończenie zajęć w roku szkolnym 2018/2019

20 czerwca 2019r. (czwartek) - Boże Ciało