"Nie ma śmieci - są surowce"

Sprzątanie świata - Polska jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.Sprzątanie świata to 
wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi i wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, Fundacja Nasza Ziemia prowadzi działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukuje i w miarę możliwości usuwa dzikie wysypiska. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. 24. EDYCJA AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA PRZEBIEGAŁA POD HASŁEM:
"Nie ma śmieci - są surowce"

Celami tegorocznej akcji były: zmiana postrzegania odpadów jako śmieci i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. (http://www.naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/)
W piątek 15.09.2017 r. w I SSP STO, pod kierunkiem pani Izy Jarosławskiej odbył się hapenning dla klas 4-6, w ramach akcji "Sprzątanie świata". Uczniowie z przyniesionych przez siebie surowców wtórnych wykonali projekty 3D pt.:"Znane budowle w recyklingowej odsłonie". Uczniowie z tych klas przez kilka dni zbierali i przynosili do szkoły wszelkie surowce wtórne oraz materiały plastyczne potrzebne do wykonania makiet. W piątek szkołę opanowała twórcza i kreatywna atmosfera. Wszystkie klasy zabrały się z zapałem do pracy. Uczniowie nie tylko musieli wykazać się pomysłowością, ale także umiejętnością współpracy i podziału obowiązków. Efekty ich pracy są imponujące. Na wystawie znalazły się Wieże Eiffla, Big Ben, Sfinks, Sydney Opera House, i in.

Gratulujemy twórcom ciekawych pomysłów i zapraszamy do oglądania zdjęć!