• baner_2021.jpg

Numer konta bankowego

Informujemy, że czesne w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

- w I Społecznej Szkole Podstawowej - 600 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w roku,

- w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym - 660 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w roku,

- zniżka na drugie i kolejne dziecko uczące się w naszych szkolach wynosi 100 zł miesięcznie,

- opłata wpisowa stanowi jednokrotność czesnego w danej szkole.

Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta bankowego:

Bank PKO BP S.A.

16 1020 4649 0000 7702 0129 8835.