• baner_2021.jpg

Numer konta bankowego

Uchwała nr 02/2021 Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 68 Społecznego Towarzystwa Oświatowego XI kadencji z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za naukę w placówkach prowadzonych przez SKT nr 68 STO w Słupsku

Czesne w roku szkolnym 2021/22

Szkoła Podstawowa

od 01.09.2021 do 31.01.2022 - 660 zł

od 01.02.2022 do 30.06.2022 - 720 zł

Liceum Ogólnokształcące

od 01.09.2021 do 31.01.2022 - 720 zł

od 01.02.2022 do 30.06.2022 - 790 zł

 Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta bankowego:

Bank PKO BP S.A.

16 1020 4649 0000 7702 0129 8835.