Plan zajęć pozalekcyjnych klas 1-6 w roku szkolnym 2017/18

Projekt "STO marzeń"

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
7:30 – 8:10  

Cheerleaders

E.Krefta

kl.1-4, s.gimn.

       
7:30 – 8:30  

Trickboard

M.Szybilski

gr.1, sala gimn.

   

Trickboard

M.Szybilski

gr.2, sala gimn.

 
7:40 – 8:25

Damy radę

Zajęcia sensoryczna

A.Burzyński

s.gimn.

PET

B.Mijewski

kl.5-6, s.6b

   

PET

B.Mijewski

kl.5-6, s.6b

 
7:45 – 8:25    

KET

A.Mendrzejewska

s.inform.

Koło matematyczne

M.Jarosiewicz

kl.4, bibliot.

   
10:00 – 11:30          

Koło rekonstrukcyjne

T.Spiczak-Brzeziński

SSP

13:30 – 15:00      

Mały Biolog

I.Jarosławska

gr.2(sem.1), s.6a

Kuchenne ewolucje

M.Jarosiewicz

kl.6, s.6b

 
13:40 – 14:20

Piłkarzyki

M.Szybilski

gr.1(2a,3a.b.c), szatnia

 

Koło teatralne

K.Łukomska

kl.4, s.4a

Koło szachowe

T.Spiczak-Brzeziński

kl.2,3, s.1b

 

oło czytelnicze

E.Krefta

kl.1-3, s.14

Akademia Małych Naukowców

A.Młocek,

kl.1-3, s.3c (15)

 

Zabawy edukacyjne

L.Książek

kl.1-2, s.18

Z ortografią za pan brat

E.Nowak

kl.3, s.15

Koło szachowe

T.Spiczak-Brzeziński

kl.1, s.1a

 

Koło instrumentalne

M.Gołębiowska

kl.4-6, s.muzyczna

 
13:40 – 14:25

Otwarta Kurtyna

E.Krefta
kl.1-3

Akademia Małych Naukowców

A.Grochowska, kl.2,3, s.3c

 

Zajęcia z matematyki

A.Półtorzycka

kl.4-6, s.6b

   

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

E.Krefta

kl.2, s.14

 
13:40 – 14:30      

Koło historyczne

T.Spiczak-Brzeziński

kl.4-6, s.4b

   
13:40 – 15:00

Mały Biolog

I.Jarosławska

gr.3(sem.2), s.6a

 

Mały Biolog

I.Jarosławska

gr.1(sem.1), s.6a

Atomowa awantura

I.Jarosławska

sem.2, s.6a

 

Warsztaty wyobraźni

M.Stasiak-Załupka

kl.1-3, s.16

Zajęcia artystyczne

M.Roszkowska-Galska

s.4b

 
13:40 – 15:10

Kuchenne ewolucje

M.Koryzna

s.1a

 

Robotyka gr. I

K.Lisiecki

kl.3-4, s.inform.

Kuchenne ewolucje

M.Koryzna

s.1a

 

Mały biolog

I.Jarosławska

kl.1-2, s.39

 

ECDL

K.Lisiecki

s.inform.

 

Robotyka gr. 3

K.Lisiecki

kl.3, s.inform.

Odyseja Umysłu

M.Burczyk

kl.5-6, bibliot.

 

Kuchenne ewolucje

A.Półtorzycka

kl.5, s.6b

 

Warsztaty wyobraźni

I.Matiuszko

kl.1-3, s.17

 

Warsztaty wyobraźni

M.Stasiak-Załupka

kl.1-3, s.16

 

Robotyka gr.2

K.Lisiecki

kl.3, s.inform.

   
14:20 – 15:00  

Piłkarzyki

M.Szybilski

gr.3, szatnia

Koło plastyczne

M.Stasiak-Załupka

kl.1-3, s.16

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

E.Krefta

kl.5, s.14

   
14:20 – 15:10  

Zajęcia rozwijające
z j.polskiego

B.Kawałko

kl.4, s.4c

 

Bajkoterapia

M.Koryzna

kl.1-3, s.1a

 

Odyseja Umysłu

(juniorzy)

A.Grochowska

s.3c

   
14:20 – 15:50  

Odyseja Umysłu

M.Burczyk

kl.4-5, biblioteka

   

Odyseja Umysłu

M.Burczyk

kl.6, 2gimn., biblioteka

 
14:20 – 16:00

 

         
14:25 – 15:10

Koło teatralne

K.Łukomska

kl.6, s.6a

         
14:25 – 15:15  

Otwarta Kurtyna

K.Łukomska

s.6a

       
14:30 – 15:10

SKS dz.

M.Szybilski

kl.3a,5c, s.gimn.

   

Koło muzyczne

M.Gołębiowska

kl.1-3, s.muzyczna

   
14:30 – 15:30        

Koło szachowe

T.Spiczak-Brzeziński

kl.4-6, s.4b

 
14:30 – 16:00    

Chór

M.Gołębiowska

kl.4-6, s.muzyczna

     
15:00 – 15:40  

Piłkarzyki

M.Szybilski

gr.4, szatnia

SKS

A.Burzyński

kl.1-3, s.gimn.

Koło gier planszowych

E.Krefta

kl.1-3, s.14

   
15:00 – 16:00  

SKS chł.

B.Kopeć

s.gimn.

       
15:10 – 15:50

SKS dz.

M.Szybilski

kl.5a,b, 6a,b, s.gimn.

   

SKS chł.

M.Szybilski

kl.4, s.gimn.

   
15:10 – 16:30        

SKS chł.

R.Bąk

kl.7, s.gimn.

 
15:20 – 16:05

Ciekawi świata

L.Płoszczańska

 

 

Ciekawi świata

L.Płoszczańska

   
15:30 – 17:00  

Koło informatyczne

K.Lisiecki

s.inform.

       
15:50 – 17:10

SKS dz.

M.Szybilski

kl.7, 2gim., s.gimn.

SKS dz.

M.Szybilski

kl.3gim, LO, s.gimn.

SKS chł.

P.Słapik

kl.3gim., LO, s.gimn.

SKS chł.

M.Szybilski

kl.5a,b, 6a,b, s.gimn.

   
16:30 – 17:50        

SKS chł.

R.Bąk

kl.2gim., s.gimn.