Wymiana uczniowska

Tematem tegorocznej wymiany był folklor wybranych regionów polskich i niemieckich.Uczniowie podczas wspólnych zajęć odwzorowywali stroje ludowe , wykonywali plakaty z informacjami o folklorze danego regionu oraz uczyć się tańczyć krakowiaka. Przed przystąpieniem do prac w grupach projektowych gimnazjaliści odwiedzili Zagrodę Muzealną w Swołowie, gdzie między innymi wzięli udział w warsztatach tkackich. Na zakończenie tygodnia projektowego grupy mieszane polsko-niemieckie zaprezentowały efekty swoich prac. Uczestnicy wymiany byli bardzo zadowoleni zarówno z formy zajęć, jak i możliwości poszerzenia wiadomości o polsko-niemieckiej kulturze ludowej.