Lista obowiązkowych podręczników dla klasy III LO STO w roku szkolnym 2018/2019

  1. Język polski: „Ponad słowami”. Klasa 3 oraz Maturalne karty pracy - Nowa Era
  2. Matematyka: „ Matematyka 3” – zakres podstawowy – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
  3. Języki angielski - we wrześniu
  4. Język rosyjski – „Nowyje wstrieczi 3” WSiP
  5. Język niemiecki – „Alles klar neu” WSiP – kontynuacja z roku szkolnego 2017/2018

Rozszerzenia

  1. Geografia Cz 1 i 2 Nowa Era
  2. Chemia – „To jest chemia 2” – zakres rozszerzony Nowa Era
  3. Biologia 3 – poziom rozszerzony