Lista obowiązkowych podręczników dla klasy II LO STO w roku szkolnym 2018/2019

  1. Język polski: „Ponad słowami”. Klasa 2 cz. 1 i 2 oraz Maturalne karty pracy - Nowa Era
  2. Matematyka: „ Matematyka 2” – zakres podstawowy - Nowa Era
  3. Języki angielski - we wrześniu
  4. Język rosyjski – „Nowyj dialog 2” WSiP
  5. Język niemiecki – „Alles klar neu” WSiP – kontynuacja z roku szkolnego 2017/2018

Rozszerzenia

  1. Matematyka 2 – zakres rozszerzony Nowa Era
  2. Chemia – „To jest chemia 1” – zakres rozszerzony Nowa Era
  3. Biologia – poziom rozszerzony cz. 1 i 2 Nowa Era