Narodowe Czytanie "Przedwiośnia"

Celem akcji było nie tylko zachęcenie do poznania powieści okazującej losy Polaków po 123 latach niewoli, ale także kształcenie kultury żywego słowa. Fragmenty utworu czytały również nauczycielki: Urszula Sobala, Małgorzata Grulkowska, Małgorzata Kamińska i Beata Wróbel- Zawadzka.