Wykaz kół zainteresowań w roku szkolnym 2019/2020 (ul. Banacha)

Koła przygotowujące do konkursów przedmiotowych – Banacha

Lp. przedmiot Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie
1 Język polski Małgorzata Kamińska
2 Małgorzata Grulkowska
3 fizyka Grażyna Linder
4 Jarosław Linder
5 matematyka Tadeusz Lipski
6 Beata Wróbel-Zawadzka
7 geografia Janusz Krawczyk
8 biologia Małgorzata Niciejewska
9 historia Anita Domaros
10 informatyka Kazimierz Lisiecki

Certyfikaty językowe

Lp. przedmiot Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie
1 Język niemiecki Ewa Jurgiewicz – A1, B1/B2, C1/C2
2 Agnieszka Czyżewska – A2, B1

Certyfikaty z języka angielskiego – przygotowanie odbywa się w ramach godzin dydaktycznych. Testy przygotowujące do egzaminów zewnętrznych i certyfikatów odbywają się w soboty.

Język rosyjski – Agnieszka Sąsiadek – przygotowanie do Olimpiady Języka Rosyjskiego.