Wydma Orzechowska -6 października 2018

Antropopresja w środowisko przyrodnicze, w obszarze marginalnym, Ustki jest bardzo silna. Tereny podmokłe są sukcesywnie odwadniane i adoptowane pod tworzenie osiedla domków jednorodzinnych. Od miejscowości Zapadłe, ciąg obszarów wydmowo-leśnych urzekał nas swoim pięknem. Ścieżka przyrodnicza jest wspaniale poprowadzona i oznakowana. Spotkaliśmy wiele zwierząt (najwięcej ptaków), żmiję zygzakowatą, padalca, zaskrońca, wiewiórki. Apetyty dopisywały. Mogliśmy obserwować skutki współpracy lodowca, morza i wiatrów. Rozpoznawaliśmy sporą liczbę gatunków drzew i krzewów. Po opuszczeniu terenu ścieżki udaliśmy się na platformy abrazyjną i akumulacyjną w kierunku Ustki. Ostatnie sztormy dokonały wiele „spustoszeń”. Morze spokojne, bez fal. Zajęcia bardzo konstruktywne, pouczające, ciekawe i radosne.