Wykaz kół zainteresowań w roku szkolnym 2019/2020 (ul. Z.Augusta)

Koła zainteresowań 2019/20

Nauczyciel Rodzaj koła Klasa Termin Wymiar Uwagi
M. Jarosiewicz matematyczne 6 Czw  7:25-   8:10 1 s.6d
A. Półtorzycka matematyczne 5 Czw 13:55-14:40 1
B. Kawałko polonistyczne 6 Pn    13:55-14:40 1
maraton czytelniczy 4-6 1 1 raz w m-cu
K. Łukomska teatralne 4-6 Śr     14:45-15:30 1 s.6a
I. Jarosławska Z naturą za pan brat 4-6 Śr    13:55-14:40 1 ekologiczne

I. Jarosławska,
M. Burczyk,
E. Krefta, L. Płoszczańska

B. Wróbel-Zawadzka

Odyseja Umysłu   4-6 2 okresowe
od poł. IX do końca uczestnictwa
Czw 13:50-15:20 2
2
5c 2
I. Jarosławska,
K. Kuzemka,
M. Zakrzewska-Jerzak
Erasmus+ 4-6 okresowe
E. Krefta Otwarta kurtyna 1-3 Pn  13:50-14:35 1
Pierwsza pomoc 1-3 Pt    13:50-14:15 1
czytelnicze 1-3 Czw 14:35-15:20 1
Cheerleaders 1-4

Wt    7:20-   8:05,

Wt  13:50-14:35

1

1

A. Grochowska Akademia Małego Naukowca 1-3 Śr    13:50-14:35 2
M. Stasiak-Załupka plastyczne 1-3 Wt  13:50-14:35 1
ortograficzne 1-3 Śr    13:50-14:35 1
I. Matiuszko Warsztaty wyobraźni 1-3 Śr    13:50-14:35 1
Zabawy z kaligrafią 1-3 Wt     13:50-14:35 1
M. Koryzna Kuchenne ewolucje 1-3 Czw 13:50-15:20 2
Bajkoterapia 1-3 Śr    13:50-14:35 1
Ortografitti 1-3 Śr       14:35-15:20 1
Pierwsza pomoc 1-3 Pt    13:30-14:15 1
Zabawy z ortografią 4-6 Pt      7:25-   8:10 1
E. Nowak Matematykolandia 3 Pt    13:50-14:35 1
Twórczości literackiej 3 Śr      7:20-   8:05 1
D. Kapiszka wokalno-chóralne 4-8 Wt  13:50-15:30 2
taneczne 1-3 Pn    13:50-14:35 1
A. Mendrzejewska certyfikat B1 Prelimin 6 Pn      7:25-   8:10
Śr      7:25- 8:10
2 s.5b
certyfikat A2 Key 5 Wt    7:25-   8:10
Pt       7:25-   8:10
2 s.5a
M. Szybilski Trickboard 1-6 Pn       7:25- 8:10 1
SKS dziewcz. 7-8, LO Śr       15:30-17:00 2
SKS dziewcz. 5-6 Pn     15:20-16:05 1
SKS chłopcy 5-6 Czw 15:20-16:05 1
M.Szybilski
A.Burzyńśki
SKS 1-2 Pn    13:50-14:35 1
SKS 3-4 Pn    14:35-15:20 1
A. Burzyński SKS chłopcy 7-8 Wt  15:30-17:00 2
P. Słapik SKS chłopcy LO Czw 16:15-17:45 2
T. Spiczak-Brzeziński turystyka rowerowa 4-8 okresowo
szachy 4-6 Śr     13:55-14:40 1
szachy 7-8, LO Pt     15:30-16:15 1
M. Barański szachy 1 Pn     13:50-14:35 1 s.1a
szachy 2 Pn    14:35-15:20 1
szachy 3 Wt     13:50-14:35 1
M.Roszkowska-Galska plastyczne 4-6 Czw 13:55-15:30 2
Kazimierz Lisiecki ECDL 7-8 Pon. 14:50-16:00 2
Kazimierz Lisiecki przygotowanie do konkursu inf. 7-8 Pią. 14:50-16:00 2

Poprawki i uzupełnienia proszę zgłaszać do mnie.