REKRUTACJA DO I SPOŁECZNEGO LO STO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że planujemy otworzyć po jednym 18-osobowym oddziale dla ósmoklasistów i gimnazjalistów.
Co będzie brane pod uwagę przy rekrutacji?
- wyniki egzaminów ósmoklasistów/gimnazjalistów
- oceny na świadectwie
- szczególne osiągnięcia ucznia
Dotychczasowe wyniki naboru są następujące:
1. 3-letnie liceum ogólnokształcące po gimnazjum: 
miejsc - 18 / zapisów - 22
2. 4-letnie liceum ogólnokształcące po szkole podstawowej: 
miejsc - 18 / zapisów - 13