• baner_2021.jpg

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ PRZYJACIEL”

Deklaracja uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Mój przyjaciel” organizowanym przez I Społeczną Szkołę Podstawową STO w Słupsku

Klauzula informacyjna RODO

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ PRZYJACIEL”

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO

ul. Zygmunta Augusta 8

76 – 200 Słupsk

tel./fax: 059 8434306, 793965434
e-mail 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

www.spoleczna.slupsk.pl      

  

REGULAMIN KONKURSU

 1. 1.Organizator konkursu:

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku, ul. Zygmunta Augusta 8

 1. 2.Cele konkursu:
 • Rozwijanie twórczych umiejętności dzieci.
 • Promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
 • Podkreślenie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka.
 1. 3.Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III uczęszczających
  do szkół podstawowych w Słupsku.
 • Technika pracy dowolna, format A3,
  konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 • W konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej publikowane
  lub zgłoszone wcześniej w innym konkursie.
 • Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć deklarację

uczestnictwa i zgodę rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

na przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik nr 1)
oraz klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 2).

(Formularze te dostępne będą także na stronie www.spoleczna.slupsk.pl).
Prace, które nie będą posiadały formularzy zgłoszeniowych nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

 • Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 • Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy zamieścić następujące informacje:

- imię i nazwisko autora;

- wiek;

- klasę;

- nazwę i adres szkoły, tel. /fax;

     - imię i nazwisko nauczyciela.

 1. 4.Kryteria oceny prac

Prace zostaną ocenione pod względem:

 • zgodności z tematem;
 • różnorodności stosowanych technik;
 • walorów artystycznych i estetycznych.

 1. 5.Termin składania prac:

           Termin składania prac upływa 31 maja 2019 r.

                 Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na poniższy adres:

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO

76-200 Słupsk

 1. 6.Rozstrzygnięcie konkursu

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni zwycięzców. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną
o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród. Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć
w I Społecznej Szkole Podstawowej STO w Słupsku, w późniejszym terminie w Galerii Sztuki Współczesnej „Nowa Brama” w Słupsku. Lista nagrodzonych osób zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.spoleczna.slupsk.pl i Facebooku szkoły.  

 1. 7.Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy w kategoriach klas I,II i III. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień w każdej z kategorii konkursowych.

 1. 8.Uwagi końcowe:
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego eksponowania i wykorzystania prac konkursowych oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych
  i w środkach masowego przekazu informacji w celu promocji konkursu. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością Organizatora.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 • Szczegółowych informacji o konkursie udzielają koordynatorzy konkursu: Iwona Matiuszko i Marta Stasiak-Załupka.

Organizator konkursu:

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
w Słupsku

Koordynatorzy konkursu:
Iwona Matiuszko

Marta Stasiak-Załupka