Nabór ssp

Trwa nabór do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!

Podpisane umowy można składać w sekretariacie szkoły przy ulicy Zygmunta Augusta 8 w dniach od 07.05.2020 do 15.05.2020 w godzinach od 9:00 do 15:00.

Złożenie podpisanej umowy nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły.

Obecnie planujemy otwarcie dwóch oddziałów z liczbą uczniów nie przekraczającą 18.

Może się jednak zdarzyć, bo przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę z wyjątkowości obecnej sytuacji, że liczba chętnych nie będzie wystarczająca do otwarcia 2 klas. Wtedy, w porozumieniu z Zarządem SKT nr 68 STO, podejmę decyzję ostateczną o ilości oddziałów w przyszłym roku szkolnym oraz ich liczebności. Podczas rekrutacji pierwszeństwo przyjęcia będzie miało rodzeństwo uczniów naszej szkoły oraz dzieci pracowników szkoły.

Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły www.spoleczna.slupsk.pl w dniu 18.05.2020.

dyrektor szkoły

Kazimierz Lisiecki

 

 Karta zapisu do Społecznej Szkoły Podstawowej STO Wzór umowy
   
 

 

oferta szkoły podstawowej