Lista dzieci przyjętych do klasy I SSP STO w roku szkolnym 2020/2021

Nabór do klasy I a został zakończony. Zgodnie z harmonogramem publikujemy listę przyjętych dzieci. Zgodnie z umową rodzice, którzy złożyli umowy powinni w terminie 7 dni od daty opublikowania listy przyjętych, uiścić oplatę rekrutacyjną w wysokości 600 zł na konto szkoły na konto Szkoły w banku PKO BP S.A.
nr 16 1020 4649 0000 7702 0129 8835.

LP. IMIĘ I NAZWISKO
1. ADAMOWICZ JAN
2. BŁASIAK OLIWIA
3. BORECKA JOANNA GABRIELA
4. DYNIAK AGATA ANIELA
5. DYŚKO BARTOSZ
6. GILSA SOPHIA
7. GROCHOWSKA IGA
8. GRZELAK AMELIA
9. KARASIAK WITOLD
10. KOCIOŁ MEL MAKSYMILIAN
11. KORYZNA MAJA
12. LEWANDOWSKA ANNA
13. LEWANDOWSKA KAJA
14. LIPSKA LAURA
15. PRZYBYLAK TYMOTEUSZ MAREK
16. WIŚNIEWSKI ŁUKASZ
17. XIA MAJA
18. ŻUROWSKA IGA HELENA

Lista rezerwowa:

  1. RABENDA CEZARY
  2. RACZYŃSKI KRZYSZTOF
  3. KUTEN ANNA
  4. MAJA WŁACH

Nabór do klasy I b nadal trwa. Jeżeli będzie wystarczająca liczba dzieci, utworzymy dodatkowy oddział.

Dyrektor szkoły

Kazimierz Lisiecki