Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie zawieszenia działalności szkoły

W związku z decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 15.10.2020 zarządzam zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych klas I-III Liceum Ogólnokształcącego oraz klas VII – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej w okresie od 16.10.2020 do 19.10.2020.

 

dyrektor szkoły 

Kazimierz Lisiecki